תקשורת רוחנית בדרך אשלג

מהי תקשורת בדרך התורה?

בימנו תקשורת בן אנשים אינה דבר פשוט, ישנם גורמים רבים המונעים מהשיחה והדיבור שלנו לממש את מטרתם האמיתית. שאינה רק העברת מידע מאיש לרעהו אלא תכליתה נשגבה הרבה יותר והיא לחבר אותנו זה לזה, לבנות בנינו קשר בריא של הקשבה, הכלה ואהבת איש את רעהו. על מנת לדבר בצורה רוחנית על עניין התקשורת, אנו צריכים ראשית לבטל לחלוטין את ההקשר שיש לנו למילה המודרנית 'תקשורת'. בשונה מאד מתפיסת היהדות ופנימיות התורה כיום המושג 'תקשורת' מסמל בעיקר את 'העיתונאות על מגוון כלי המדיה שלה'. על דרך פנימיות התורה תוכלו לקרוא כאן

המושג 'תקשורת' בימינו

ובאמת שכלי התקשורת (עיתונים, אתרי חדשות, רדיו וכו'…) עושים היפך המטרה הרצויה, שהיא השגת חיבור ואחדות בן בני אדם. במקום זאת הם מנתקים את בני האדם זה מזה, על ידי שימוש גס בלשון הרע ורכילות וניצול ציני של קורבנות אדם הבא באיצטלה של 'חקר האמת', 'תועלת הציבור' ו'רצון טוב להגיש עזרה'. המרחק בין מהות המילה 'תקשורת' לבין מה שהיום מכונה 'תקשורת' כשמים וארץ, כלי התקשורת בימנו פועלים באופן מזיק, פוגעני ודורסני בצורה שאין שני לה.

הכח להרוס

בדור זה שכלי המדיה כה משוכללים ניתן להרוס לאדם החיים שלמים ושם טוב שבנה במשך עשרות שנים – באמירה אחת שקרית ברשת החברתית! איזה חברה זו ואיזו רשת זו המחברת בין משתתפיה? התקשרות בנויה על אגואיזם של ניצול האחר גם על חשבון השפלתו ודריסת כבודו.

תקשורת על פי חכמת האמת

המשמעות התורנית של המילה 'תקשורת', בדרך תורתו של בעל הסולם היא 'התקשרות', שמשמעותה חיבור שלא מבוסס על אנוכיות וניצול הדדי, אלא נהפוכו תקשורת מחברת מבוססת על הרצון להתכלל זה בזה ולהשלים זה את זה בקבלת האחר בלב שלם. תקשורת על פי תורתנו הקדושה בנוי על רצון אמיתי וכנה ליצירת מכנה משותף הנבנה על ידי פינוי ה'אני' מתוכי ונתינת קבלת ה'אחר'. 

הפתרון

בעצם כדי לתקשר עם אדם אחר נדרש סוג של ביטול הרצון האישי וצמצום האגו – ברור כי הדברים שונים לחלוטין מהמושג 'תקשורת' המצוי בשדרות העם. בתורת הרצונות של בעל הסולם הדבר הולך כמה צעדים קדימה שלא באמת מבטלים את הרצון האישי לקבל תועלת מהאחר אלא משדרגים אותו ל'רצון לקבל על מנת לעשות נחת רוח לשני'.

ועל על ידי למידת מהלכי הנפש בצורה מסודרת בכל חלקי העם נוכל לבנות בנינו קשר בריא, מזין ובונה לחברה מתוקנת ואוהבת הראויה לקבל את משיח צדקנו.

בברכת התורה

שקד אליהו פנחס

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה